29 05/2015

Ngành xây dựng được dự báo khả quan trong năm 2016

Với đặc thù gắn chặt với diễn biến của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng được xác định sẽ có những bước tiến khả quan trong năm 2016.

Nhu cầu đầu tư hạ tầng ở Việt Nam còn rất lớn với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 triệu tỷ đồng. Mảng xây dựng công nghiệp được hỗ trợ bởi các dự án thủy điện, nhiệt điện, lọc hóa dầu.

Theo phân tích của CTCK BIDV (BSC), ngành xây dựng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.

Có thể nói, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khiến nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh việc xây dựng, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh với nhiều dự án bất động sản lớn của Novaland, VIC,... Theo dõi giá trị hợp đồng ký mới và chuyển tiếp của một vài doanh nghiệp, có thể khối lượng công việc hiện tại đủ để đảm bảo tăng trưởng trong 1-2 năm tiếp theo như: CTCP Cotecons (CTD) có tổng giá trị ký mới vào chuyển tiếp là 13.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cuối năm 2014, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) có tổng giá trị ký mới vào chuyển tiếp là 11.000 tỷ đồng, tăng 46% so với 2014.

Hơn nữa, trong giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng (tăng khoảng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015).

Trong các năm tới, nhiều chính sách hỗ trợ cho hình thức hợp tác công tư (PPP) sẽ được đưa ra để có thể thu hút được nguồn vốn từ khối tư nhân, đặc biệt khi vốn từ ngân sách hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 30% tổng vốn đầu tư.

Mảng xây dựng công nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ, đáng chú ý là các dự án lớn như: thủy điện, nhiệt điện và lọc hóa dầu. Trong giai đoạn 2016-2020, các dự án nhiệt điện lớn sẽ triển khai là: Nhiệt điện Ô Môn 3 và 4 (vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD), Nhiệt điện Quảng Trạch 2 (2,4 tỷ USD). Các dự án thủy điện như thủy điện Trung Sơn (410 triệu USD), dự án lọc hóa dầu Long Sơn (3,7 tỷ USD).

Bình luận

Bình luận của bạn